Wednesday, August 22, 2012

Program Kesedaran Alam Sekitar Hutan Paya Laut
Program Kesedaran Alam Sekitar
Hutan Paya Laut
15 September 2102
Di Pusat Eko Pelajaran Hutan Paya Laut Matang, Kuala Sepetang, Taiping, Perak

Nama:___________________________________________
Kumpulan:_______________________________________
Pembimbing:_____________________________________
Telefon Penjaga:__________________________________

Objektif:
Program ini secara amnya bertujuan memberi kesedaran kepentingan hutan paya laut kepada geografi, ekonomi dan sosioekonomi. Adalah diharapkan diakhir program ini nanti para peserta akan dapat memahami peranan yang dimainkan oleh hutan paya laut kepada ekonomi dan seterusnya berusaha untuk memelihara dan memulihara khazanah alam yang tidak ternilai ini.

Kaedah:
Melalui kaedah permainan, syarahan, latihan dalam kumpulan, main peranan, dan lakonan para peserta diajar tentang alam sekitar dan kepentingan penjagaannya dalam suasana yang menyeronokkan. Aktiviti lapangan luar bilik darjah ini akan mencetuskan suasana pembelajaran yang paling berkesan dalam menyampaikan mesej yang bakal diterima oleh para peserta.

Melalui teknik litar, para peserta diagihkan kepada kumpulan kecil yang diiringi oleh seorang pembantu. Mereka akan bergerak dalam kumpulan dan melakukan setiap tugasan yang diberikan. Setiap kumpulan mempunyai ketua masing-masing dan mereka akan dilatih bagaimana untuk mengucapkan selamat kepada fasilitator yang mengendalikan tugasan yang akan mereka jalankan.

Fasilitator akan menjalankan aktiviti untuk setiap kumpulan di stesen yang ditetapkan. Mereka juga akan menguji pemahaman peserta dan memeriksa nota atau latihan yang diberikan. Fasilitator juga akan memilih peserta dan kumpulan terbaik dengan pemberian token untuk dicalonkan bagi menaikkan motivasi para peserta dan mereka berpeluang mendapat hadiah .
Hadiah
  1. Kumpulan terbaik
  2. Peserta lelaki terbaik
  3. Peserta perempuan terbaik
  4. Kumpulan pilihan fasilitator terbaik (Lakonan, Tanaman, Seni Arang, Layang-layang)
  5. Ketua kumpulan terbaik
  6. Pembantu kumpulan terbaik
Diakhir program para peserta atau kumpulan menang yang akan menunjukkan lakonan atau hasil tangan yang dibuatnya.

Stesen 1: Hutan Paya Laut
Namakan 2 hutan paya laut yang terdapat di Malaysia

1.__________________________________________________________

2. __________________________________________________________
Nyatakan kepentingan hutan paya laut

1.__________________________________________________________

2.__________________________________________________________

3.__________________________________________________________

4.__________________________________________________________

5.__________________________________________________________

Stesen 2: Membuat layang-layang dari beg plastik yang telah digunakan.
Bahan-bahan
1.___________________________________________
2.___________________________________________
3.___________________________________________
4.___________________________________________
5.___________________________________________
Cara membuatnya.

Stesen 3: Lawatan ke Kilang Arang Kayu
Namakan 5 proses untuk membuat arang kayu.

Proses 1: _______________________________________________
Proses 2:_______________________________________________
Proses 3:_______________________________________________
Proses 4:_______________________________________________
Proses 5:_______________________________________________

Apakah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tanur.
________________________________________________________
________________________________________________________
Lukisan tanur saya

Stesen 4: Seni Arang
Nyatakan kegunaan arang kayu
1.___________________________________________________
2.___________________________________________________
3.___________________________________________________
4.___________________________________________________
5.___________________________________________________
6.___________________________________________________

Apakah tajuk lukisan arang anda.

____________________________________________________
Berapakah markah yang anda dapat:______________________

Stesen 5: Menyemai benih bunga keembung
Sila lukis bekas semaian yang anda buat.

Stesen 6: Penyesuaian pokok bakau terhadap air masin dan lumpur.
Keistimewaan daun bakau
_________________________________________________________
Keistimewaan kayu bakau
_________________________________________________________
Keistimewaan akar pokok bakau
Keistimewaan benih bakau

Stesen 7:Lukisan beg surat khabar yang saya buat
Stesen 8: Teater Hutan Paya Laut
Watak saya:________________________________________________
Ceritakan tentang watak anda
Autograf
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

No comments:

Post a Comment