Tuesday, July 17, 2012

Program Kesedaran Alam: Hutan Paya Laut


1. Pendahuluan

Pendedahan dan pendidikan mengenai penjagaan alam sekitar di peringkat usia muda sangat penting kerana kanak-kanak merupakan barisan pelapis dan pemimpin masa hadapan yang akan memastikan alam sekitar kita ini terpelihara, tidak tercemar dan dapat dinikmati oleh generasi akan datang.

Dengan adanya program kesedaran alam sekitar seperti ini, generasi muda akan dapat mengetahui dan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti-aktiviti yang menerapkan amalan hijau seterusnya dapat mempraktikkan peranan memelihara bumi kita.


Kitaran hidup alam semula jadi amat penting dalam memastikan kelestarian alam ini. Setiap pokok yang ditebang perlu ditanam semula bagi mengekalkan kawasan hijau yang terdapat di muka bumi ini. Dewasa ini pula kanak-kanak terlalu terdedah dengan teknologi moden dan lebih suka duduk di rumah dan bermain komputer. Kurikulum di sekolah pula terhad dan lebih tertumpu kepada kemahiran akademik daripada membuat kajian lapangan.

Sehubungan dengan itu, Kuala Sepetang Eco Track (K-SET) mengemukakan kertas cadangan “Program Kesedaran Alam Hutan Paya Laut” sebagai satu sumbangan bagi membantu para peserta mengetahui, memahami dan mengamalkan kitar semula bagi menanam kesedaran terhadap kelestarian alam sekitar.

2. OBJEKTIF PROGRAM
Di akhir program ini para peserta diharap dapat
a. Mengetahui konsep kitar semula
b. Menanam kesedaran betapa perlunya kitar semula
c. Mengamalkan ilmu kitar semula dalam kehidupan seharian.
d. Menyebarkan ilmu yang diperolehi di kalangan keluarga dan rakan-rakan.

3. KANDUNGAN PROGRAM
Program yang dijalankan memberi penekanan kepada:
a. Memahami diri dan kumpulan. 
b. Faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran alam.
c. Asas-asas pengekalan alam sekitar.
d. Kepemimpinan dan komunikasi
e. Permainan dan Kesenian
f. Mendekati kerjasama berpasukan


Untuk 10 peserta berumur 6 hingga 14 tahun
MASA BIL KANDUNGAN
10:00am-10:30am 1    Pendaftaran/Pembahagian Kumpulan/Memperkenalkan fasilitator
10:30am-11:00am 2 Perasmian dikendalikan sepenuhnya oleh SYARIKAT
3 Tea Break
11:30am-4:30pm 4 Pit Stop Games/Educational 
Station 1: Mangrove Forest
Station 2: Mangrove Trees
Station 3: Mangrove seedling and reproduction
Station 4: Mangrove animals
Station 5: Making your own omelet 
Station 6: Fisherman
Station 7: Charcoal Factory
Station 8: Charcoal Art
Station 9: Telematch
Station 10: Mangrove Theatre
Packed Lunch at each station at 12:00 noon
Nap for 15 minutes in an air condition chalets
Station 11: Boat Ride to Mangrove Forest and Fisherman Village 
Station 12: Mee Udang
Station 13: Planting a tree
8:00pm-10:00pm Station 14: Fireflies
4:30pm-5:00pm 5  Majlis Penutup
Cenderahati 
Alat tulis

4. METADOLOGI

Program ini akan dijalankan secara interaktif di mana terdapat keseimbangan di antara syarahan dan penglibatan peserta. Bagi mengendalikan peserta yang ramai, peserta akan diagihkan kepada kumpulan-kumpulan kecil dan setiap aktiviti dijalankan secara berstation.  Para peserta akan bergerak dalam kumpulan dan melakukan aktiviti di setiap station yang mereka lawati. Secara khususnya teknik latihan yang akan digunakan ialah seperti berikut: 
  • Syarahan
  • Perbincangan pelbagai hala
  • Latih-amal kumpulan
  • Permainan Simulasi
  • Persembahan dan Ulasan.5. PENERIMAAN KERTAS CADANGAN
  • Pengesahan bertulis mengenai penerimaan (atau jika terdapat pindaan) terhadap kertas cadangan ini hendaklah dibuat kepada K-SET seberlum program ini dapat dijalankan. Pengesahan tersebut hendaklah dibuat sekurang-kurangnya 14 hari bekerja atau dari tarikh program hendak dijalankan.

6. TENAGA PENGAJAR

Fasilitator yang akan mengendalikan program ini ialah Green Badge Nature Guide, Guru, Zoo Renjer dan tenaga pengajar yang dilantik oleh K-SET.

7. KETERANGAN LANJUT
Untuk keterangan lanjut / sebarang maklumbalas / pertanyaan, sila hubungi
Pengarah,
Kuala Sepetang Eco Track (K-SET) IP0373243-P
Lot 7262, Jalan Sg Ranting Hilir,
Kamunting Baru Tambahan,
34600 KAMUNTING,
Perak Darul Ridzuan.
(U/P: Cik Lisa bt Amirul)
Email: amirulisa@yahoo.com.my

No comments:

Post a Comment