Saturday, July 13, 2013

Matang Kuala Sepetang: Desa Pelancongan Warisan

PERANAN PIHAK BERKUASA PERANCANG TEMPATAN (PBPT), AGENSI-AGENSI KERAJAAN DAN SWASTA DALAM PELAKSANAAN RKK MATANG KUALA SEPETANG
Melawat Hutan Paya Laut
Semua pihak mempunyai peranan masing-masing dalam memastikan kejayaan pembangunan RKK Matang Kuala Sepetang.
Peranan ini diringkaskan seperti dalam Jadual berikut:

Jadual Anggaran Kos Pelaksanaan
PROJEK PERANAN AGENSI dan PIHAK BERKAITAN
Berikut ialah projek yang berimpak rendah
1. Chalet Nelayan dan Santapan Kelong 12.2 juta
Aktiviti di kilang arang kayu
UPEN (Kerajaan Negeri), Jabatan Hutan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Pembinaan Chalet dan Santapan Kelong.
Majlis Perbandaran Taiping – Kerja-kerja jalan, tempat letak kereta, landskap, lampu
jalan
Jabatan laut – Pengurusan dan Pemantauan
MARA, Persatuan Nelayan – Pengurusan, kawalan, sokongan kewangan
Swasta – Operasi perniagaan

2. Laman Nostalgia 7.6 juta
Sabar menunggu mee banjir udang
UPEN (Kerajaan Negeri) – Penambahbaikan bangunan dan infrastruktur
MPT – Kerja-kerja jalan, tempat letak kereta, landskap, lampu jalan

3. Homestay 4.4 juta
UPEN (Kerajaan Negeri), Majlis Perbandaran Taiping – Penambahbaikan bangunan dan
infrastruktur
Swasta – baik pulih, menaik taraf bangunan dan operasi.
KKP&W – promosi dan pemasaran

4. Cabaran Bakau 7.3 juta
BBq di Chalet Terapung
Jabatan Perhutanan – Pengurusan, kawalan dan pemantauan
KKP dan W – Promosi dan Pemasaran
Swasta – Operasi perniagaan

5. Taman Perbandaran 6.6 juta
Majlis Perbandaran Taiping – Jalan dan tempat letak kereta, laluan pejalan kaki, lampu
dan kerja landskap.
MARA, Persatuan Nelayan – Pengurusan, operasi, sokongan kewangan
Swasta – Operasi perniagaan

6. Jejak Warisan 7.0 juta
UPEN (Kerajaan Negeri), Majlis Perbandaran Taiping – Penambahbaikan bangunan dan infrastruktur
Jeti lama yang perlu penjenamaan semula
Jabatan Muzium – baik pulih dan pemuliharaan bangunan warisan
KKP dan W Promosi dan pemasaran

7 Persiaran Matang 2.5 juta
JKR – kerja-kerja jalan, parit, perhentian bas.
JPS – pengairan dan saliran

Lepaskan semula ketam yang ditangkap
Majlis Perbandaran Taiping - lampu jalan, laluan pejalan kaki, perhentian bas dan Landskap
Happy faces

No comments:

Post a Comment