Thursday, April 5, 2012

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS MATANG KUALA SEPETANG


Sementara bagi Matang dan Kuala Sepetang pula, RKK perlu disediakan memandangkan prospek kawasan ini yang tinggi dari segi pelancongan dan kedudukannya yang signifikan dalam sejarah negara.  Kawasan ini mempunyai pelbagai aset semulajadi, sejarah dan budaya dan oleh itu amat berpotensi untuk dibangunkan sebagai kawasan pelancongan dan sumber ekonomi.  Matang sebagai bandar purba mempunyai sejarah yang berkait langsung dengan tokoh melayu Ngah Ibrahim. Kuala Sepetang dahulunya adalah Port Weld yang merupakan sebuah pelabuhan penting dan mempunyai landasan keretapi pertama di negara ini.  Di samping itu Kuala Sepetang juga mempunyai kedudukan yang sangat menarik di muara Sungai Sepetang di dalam kawasan Hutan Paya Laut Matang yang merupakan warisan semulajadi yang penting.

Prospek yang ada di kedua-dua kawasan perlu dimajukan dan isu-isu utama perlu diselesaikan melalui penyediaan RKK bagi kedua-dua kawasan berkaitan.

1 comment: