Thursday, May 8, 2014

Video Kuala Sepetang

Video pertama dengan menggunakan perisian yang dibekal dan diajar oleh PKG Kamunting, video ini berkenaan dengan aktiviti pelancongan yang terdapat di Kuala Sepetang. Dengan gambar yang terhad ini ialah hasil pertama yang dihasilkan.

No comments:

Post a Comment