Sunday, May 18, 2014

Preschool Fireflies Trip

Thank you Yun Yun and her little students. Setiap budak disuruh mengemukakan satu soalan. Penat aku menjawabnya.

1 comment: