Wednesday, December 31, 2008

Kuala Gula @ Firefly Sighting


Permandangan air surut di Resort Kuala Gula.

Permandangan Kuala Gula Dari Jetty

No comments:

Post a Comment